Verschillende Security Levels

Er zijn 4 verschillende Security Levels, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Voor ieder Level zijn er andere beveiligingsvereisten. Deze worden onder 5 verschillende categoriën ingedeeld: Omtrek, Parkeerterrein, Ingang/Uitgang en personeelsprocedures. Alle beveiligingseisen van de hogere Security Levels komen bovenop die van de lagere Security Levels. Ook moeten alle parkeerplaatsen beschikken over de verplichte servicevereisten.

 

Verplichte servicevereisten

Buiten de verschillende Security Levels met elk hun eigen eisen, zijn er ook een aantal verplichte servicevereisten voor iedere Truck Parking.

  • Toiletten zijn beschikbaar en werken.
  • Douches zijn beschikbaar en werken.
  • Toiletten zijn schoon en worden regelmatig gecontroleerd.
  • Wasgelegenheid is schoon en wordt regelmatig gecontroleerd.
  • Waterkranen zijn beschikbaar en werken.
  • Afvalbakken zijn aanwezig op het terrein.
  • Noodcontacten worden getoond bij de parkeervoorziening.
  • Snacks en drinken zijn 24/7 te koop.
  • Internetverbinding is beschikbaar.
  • Elektriciteitsaansluiting is beschikbaar voor persoonlijk gebruik.

Security Level Bronze

De laagste van de 4 Security Levels is het Bronze Level. Dit is het basis-niveau met de minimale beveiligingsvereisten.
Bronze Level parkeerterreinen moeten aan de volgende eisen voldoen:

Omtrek
- Fysieke afschrikking om onbevoegde toegang te voorkomen (bijv. een slot, rotsen of een hek) OF continue videobewaking en -opname door opgeleid personeel
- Verlichting bij 20 Lux
Parkeerterrein
- Fysieke of externe bewakingscontrole/inspectie minimaal 2 keer per 24 uur (één overdag, één ’s nachts)
- Als er voetpaden zijn, moeten deze verlicht zijn bij 15 Lux
Ingang / Uitgang
- Belemmeringen (poort, hek, slagboom, etc.)
- CCTV met registratie van het betreden van voertuigen
Personeelsprocedures
- Het vastzetten of verwijderen van niet-geautoriseerde voertuigen
- Risicobeoordelingsplan aanwezig en geleerd
CCTV
- Minimale continue opname (5 fps) op basis van beweging, detectie met voor- en naopname met HD-resolutie
- CCTV-routinecontrole één keer per week (registratie wordt 1 week bewaard)
- Functiecontrole
- CCTV Digitale Opname: gegevens/registratie minimaal 30 dagen bewaard

 

Security Level Silver

Na het Bronze Level komt het Silver Level. Met het Silver Level is uw truck en trailer al beter beschermt. 
Silver Level parkeerterreinen moeten aan de volgende eisen voldoen:

Omtrek
- Visueel afschrikmiddel om de beveiligde parkeerplaats te herkennen
- Verlichting bij 15 Lux
- Vegetatie gesnoeid, goed zicht
Parkeerterrein
- Alleen vrachtvoertuigen en geautoriseerde voertuigen mogen de parking betreden
- Fysieke of bewakingscontroles/inspecties op afstand minimaal eens per 24u
- Rijstroken moeten verlicht zijn bij 15 Lux
- Vegetatie goed gesnoeid, goed zicht
Ingang / Uitgang
- Verlicht bij 25 Lux
- CCTV
Personeelsprocedures
- Personeel dat is opgeleid door een geaccrediteerde trainingsaanbieder is 24/7 beschikbaar ter plaatse of in een controlecentrum
- Aanstelling formeel verantwoordelijke voor personeelsprocedures bij incidenten
- Gedocumenteerde opleiding van personeel eenmaal per jaar met het oog op incidentenbestrijding
- Melding van incidenten en misdrijven aan personeel en politie moet zijn ingeschakeld
CCTV
- CCTV-systemen routinecontrole om de 72 uur, rapporten worden bewaard
- CCTV SLA aanwezig of bewijs van eigen onderhoudsmogelijkheden, met geschikt gekwalificeerd personeel (bijv. gekwalificeerde elektricien)

 

Security Level Gold

Na het Silver Level komt het Gold Level. Het Gold Level biedt uitstekende beveiliging tegen het stelen van truck en trailer, maar ook van persoonlijke objecten.
Gold Level parkeerterreinen moeten aan de volgende eisen voldoen:

Omtrek
- >1.8m Fysieke barrièrre
- Verlichting bij 25 Lux
- CCTV die omtrek afdekt
- Maatregelen om onbedoelde schade aan barrièrres te voorkomen
- Vrije zone van 1 meter tussen slagboom en parkeerplaats
Parkeerterrein
- Personeelscontact op locatie of op afstand is 24/7 bereikbaar
- Gemarkeerde rijstroken voor voertuigen en voetgangers
Ingang / Uitgang
- Barrière met onder-/overklimbeveiliging
- Inbraakpreventie/detectie, (bijv. tourniquet voor voetgangers)
- Kentekenherkenning
Personeelsprocedures
- Al het beveiligingspersoneel moet gecertificeerde bewakers zijn volgens de nationale/Europese wetgeving
- De formeel verantwoordelijke persoon voor personeelsprocedures zal plannen: Nalevingscontroles, communicatie en hercertificering
- Er moet een technische gebruikershandleiding worden gebruikt
- Alarmreactieprocedures
- Het parkeerbeheersysteem moet worden voorbereid op DATEX-II gegevensoverdracht
- Plan voor bedrijfscontinuïteit aanwezig
CCTV
- Routinecontrole van CCTV-systemen om de 48 uur, rapporten worden bewaard
- CCTV SLA van kracht met 1 servicbezoek per jaar door een gekwalificeerde gespecialiseerde organisatie
- De CCTV en toegangsgebeurtenissen worden gesynchroniseerd via een gemeenschappelijk notitiesoftware
- Beveiliging CCTV-evenementen beoordeeld op de parkeerplaats door web-based klanten
- In het geval van een netwerkstoring worden alle CCTV- en toegangsgebeurtenissen lokaal opgeslagen en geüpload zodra de verbindingen met de centrale registratieapparatuur zijn hersteld
- CCTV SLA aanwezig of bewijs van servicewerkzaamheden

 

Security Level Platinum

Na het Gold Level komt het Platinum Level, dit is het hoogste beveiligingslevel. Met dit beveiligingslevel bent u er van verzekerd dat uw truck, trailer en persoonlijke objecten goed beveiligd zijn tegen diefstal.
Platinum Level parkeerterreinen moeten aan de volgende eisen voldoen:

Omtrek
- Add-on voor fysieke barrière: afschrikmiddelen om over te klimmen
Parkeerterrein
- Locatie bemand of 24/7 per video bewaakt
Ingang / Uitgang
- Poorten moeten worden geïnstalleerd
- Kentekenplaat moet overeenkomen met ticket
- Realtime monitoring van in- en uitrijden, inclusief in- en uitgaan van voetgangers
- Als er een poortgebouw is, moet deze bestand zijn tegen een externe aanval
Personeelsprocedures
- Eventueel extern personeel ook opgeleid/gecertificeerd
- Personeel heeft persoonlijk communicatiesysteem
- Beveiligingstraining van sitemanager
- Maatregelen tegen stroomuitval
- Lokale risicobeoordeling eenmaal per jaar
- Vooraf reserveren mogelijk. Als de pre-booking wordt aangeboden via een app of dergelijke systemen, moet de datatransmissie in realtime zijn
CCTV
- CCTV-beelden op afstand bestuurd (24/7) door een externe alarmbewakingsstation tenzij opgeleid personeel ter plaatse is
- CCTV SLA van kracht met 2 servicebezoeken per jaar
- Het CCTV-systeem biedt zowel inbraak-als overklimalarm met behulp van: analyses en alarm gaan af door middel van audio- of lichtsignalering op de parkeerplaats en in centrale bewakingsfaciliteiten