Q: Wat zijn de openingstijden van A2 Truck Parking?

A: A2 Truckparking is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar geopend.

Q: Welke voorzieningen biedt A2 Truck Parking aan chauffeurs en bezoekers?

A: A2 Truckparking biedt verschillende faciliteiten, waaronder sanitaire voorzieningen, douches, vendingmachines voor dranken en snacks, een charging station, wifi en een verblijfsruimte.

Q: Zijn er specifieke regels voor het parkeren van chassis op de Truck Parking?

A: Het parkeren van chassis is alleen toegestaan als het gekoppeld is aan het voertuig. Afkoppelen van chassis is niet toegestaan vanwege mogelijke verhardingsschade.

Q: Zijn er speciale regels voor veiligheid en gedrag op de vrachtwagenparkeerplaats?

A: Ja, het is belangrijk om verkeersregels te volgen, voertuigen correct te parkeren en beleefdheid te tonen naar medegebruikers. Openbare veiligheidsvoorschriften, zoals het vermijden van alcohol- en drugsgebruik gelden ook bij A2 Truck Parking.

Q: Wie kan ik contacteren in geval van nood of vragen over de vrachtwagenparkeerplaats?

A: Voor noodgevallen of vragen kunnen chauffeurs contact opnemen met A2 Truck Parking, zie Contact

Q: Hoe kan ik gebruik maken van de douches?

A: Meld u bij de receptie, vanuit daar zal u verder worden verwezen naar de douches.